Pożyczki Pozabankowe Na Dowolny Cel. Sprawdź Naszą Stronę | Finansowanie Firm

Nie wszystkie wydatki możemy zapłacić z bieżących środków. Często przychodzi sytuacja gdy musimy użyć wsparcia instytucji finansowej w rodzaju pożyczki lub kredytu. Różnica między tymi terminami jest zasadnicza. Kredyt może zostać udzielony jedynie przez banki i podlega rygorom prawa bankowego. Jeśli chodzi o pożyczki funkcjonuje większa swoboda, może ją przyznać ktokolwiek dysponujący wymaganymi zasobami. Pożyczka usankcjonowana jest przez kodeks cywilny. W związku z tym kredyty nazywa się lepiej zabezpieczoną formą pożyczania zasobów finansowych. Standardowo mamy do czynienia z pięcioma rodzajami kredytów.

 

 

Bezpieczne pożyczanie pieniędzy - Czym się różni kredyt od pożyczki?

30 kwietnia 2020
Wejdź na naszą stronę i dowiedz się czym różni się kredyt od pożyczki

Kredyt konsumpcyjny

Ten typ kredytu przeznaczony jest na wydatki użytkowe kredytobiorców. Kwota kredytu będzie mniejsza niż w przypadku kredytów hipotecznych, a okres spłaty krótszy- może kształtować się od paru miesięcy do kilku lat. Gwarantem są zarobki kredytobiorcy. Wśród kredytów konsumpcyjnych można odróżnić kredyty na dowolny cel oraz te profilowane, na przykład na wycieczkę.
 


Kredyt hipoteczny

To kredyt przewidziany na zakup mieszkania lub inwestycję budowlaną. Dlatego też zazwyczaj dotyczy wysokiej kwoty. Spłata może być przewidziana nawet na kilkadziesiąt lat. Warunki udzielenia kredytu hipotecznego są stosunkowo wymagające, a sama procedura czasochłonna. Potwierdzeniem jest hipoteka, czyli dopóki nie zapłacimy kredytu rzeczywistym właścicielem nieruchomości jest kredytodawca.Kredyt inwestycyjny

Celem tego typu kredytu jest opłacenie planu zarobkowego. Może to być rozwój firmy albo zakup udziałów. Jest to kredyt raczej krótkoterminowy, a do otrzymania go nieodzowny jest przygotowany biznesplan, wyznaczający zakres zysku z inwestycji.Karta kredytowa

To najczęściej wybierana kategoria kredytu. Bank w którym posiadamy konto definiuje pułap kredytowy, to znaczy kwotę, którą możemy wydać w wyznaczonym czasie. Gdy nie przekroczymy czasu spłaty zdefiniowanego przez bank, nie zostaniemy obciążeni żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

Kredyt konsolidacyjny

To ratunek dla klientów posiadających więcej niż jeden kredyt. Polega na połączeniu ich w jedno zobowiązanie o niższej wartości raty. Wygodniej w takiej sytuacji zaplanować spłatę i terminowo się z niej wywiązywać.

Na tej stronie przekonasz się czym są pożyczki  i co odróżnia je kredytu. Sprawdź teraz

Jak nie stać się ofiarą przy zawieraniu umowy kredytowej?

Przed decyzją o zawarciu umowy kredytowej warto poznać prawa i obowiązki kredytobiorców, aby uniknąć nieporozumień. O prawach i obowiązkach osób biorących kredyt mówi ustawa z dnia 11 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Przepisy tego aktu prawnego odnoszą się do umów o kredyt konsumencki (których kwota nie przekracza 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w innej walucie). W przepisach tej ustawy określone zostały prawa kredytobiorcy takie jak:

• prawo do uzyskania od banku czy firmy pożyczkowej prawdziwej informacji o wskazanym produkcie lub usłudze, dlatego też klient przed zawarciem umowy może zażądać przedstawienia mu bezpłatnego projektu umowy, o ile kredytodawca uzna, że spełnia on warunki umożliwiające uzyskanie kredytu.
• prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w okresie 14 dni od jej zawarcia.
• możliwość spłaty zaciągniętego kredytu przed terminem wskazanym w umowie.
• prawo do informacji na temat kosztów kredytowych;• wyjaśnienie wszystkich niejasności przez kredytodawcę.
• uprawnienie do uzyskania wyjaśnień w przypadku odmowy udzielenia kredytu.
• otrzymanie bezpłatnej wersji harmonogramu spłaty kredytu.

Warto podkreślić, że kredytobiorca powinien być świadom swoich obowiązków, do których należy zapłata odsetek, prowizji czy korzystania z pożyczanych pieniędzy w sposób określony w umowie. Jednak decydując się na kredyt należy zwrócić uwagę jakie ubezpieczenie kredytu oferuje bank, aby nie stać się ofiarą nadużycia. Czasami instytucje finansowe nakłaniają klientów do zakupu polis, gdy jest to niepotrzebne. Nawet Rzecznik Finansowy zauważył liczne nadużycia banków już na etapie podpisywania umów. Do częstych nieuczciwości banków zaliczył:

• traktowanie ubezpieczenia jako obowiązkowego elementu umowy kredytowej, bez opcji innego zabezpieczenia spłaty;
• powiązanie kosztów kredytu z zakupem konkretnego ubezpieczenia;
• brak bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego czy
• odgórne narzucanie kredytobiorcom ubezpieczenia z opcją późniejszej rezygnacji (tzw. opt-out).

Podsumowanie - Kredyt czy Pożyczka?

   Jak właśnie Państwo przeczytali, pojęcia "kredyt" i "pożyczka" różnią się tylko tym, że kredytem nazywamy finansowanie udzielane przez banki a pożyczką jest wsparcie finansowe oferowane przez wszystkie inne instytucje takie jak parabanki lub inne agencje czy firmy pożyczkowe. W związku z licznymi nadużyciami i ukrytymi kosztami kredytów oferowanych przez banki, ludzie zaczęli interesować się coraz bardziej opcjami pozabankowymi, które nie rzadko są lepszym wyborem.
Zarówno oferty bankowe jak i pozabankowe znajdą Państwo na naszej stronie a wybór spośród całej palety pożyczek leży już po Waszej stronie.

 

Bezpieczne Pożyczki - wszystkie
prawa zastrzeżone 
© 2020

KONTAKT Z NAMI